Den norske kirke, Kirkerådet

Sitat

Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.

Paulus’ første brev til korinterne, kapittel 13, vers 2