Kirkemøtet

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse:

Kirkerådet

Rådhusgata 1-3,

Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00, faks 23 08 12 01.

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Tid og sted:

Kirkemøtet 2015:

9. - 15. april - Trondheim

Kirkemøtet 2016:

6.-12. april - Trondheim

Kirkemøtet 2017:

25.-31. januar - Trondheim

Kontaktperson:

Assisterende direktør i Kirkerådet

Gerd Karin Røsæg

gerd.karin.roseg@kirken.no

Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40