Sør-Hålogaland bispedømme

Kirkevalget: Kandidatene er klare

Herved kunngjøres nominasjonskomiteenes kandidatlister for leke kandidater, leke kirkelige ansatte og prester til Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016-2020. Alle kandidatene har besvart valgrådets fem kirkeaktuelle spørsmål.

Les mer

Sitat

Kontaktinformasjon for Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor Tolder Holmers vei 11 8003 Bodø

Telefonnummer: 75 54 85 50 Bispedømmerådet: shbdr@kirken.no Biskopen: shbiskop@kirken.no

Åpningstider: 0900-1400