Sør-Hålogaland bispedømme

Kirkevalget 2015

Kirkevalget 2015 holdes samtidig med valg til fylkesting og kommunestyrer 14. september 2015.

Les mer

Sitat

Kontaktinformasjon for Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor

Tolder Holmers vei 11

8003 Bodø

Telefonnummer: 75 54 85 50

Bispedømmerådet: shbdr@kirken.no

Biskopen: shbiskop@kirken.no

Åpningstider: 0900-1400