Kirkerådet

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum

0107 Oslo

Tlf.: 23 08 12 00

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Web: www.kirkevalget.no

Kontakt

Seniorrådgiver

Anders Backer-Grøndahl Eide

E-post: abge@kirken.no

Tlf dir: 23 08 12 57  

Mob: 40 40 44 28