Den norske kirke, Kirkerådet

Sitat

Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa: «Gråt ikke!»

Luk 7, 13