Informasjon i forbindelse med korona

Regjeringen har lagt fram anbefalinger og regelverk for nasjonalt tiltaksnivå, som gjelder fra 27. mai. Nasjonalt åpnes det noe opp. Samtidig videreføres lokalt strengere regler, blant annet i Grenlandsområdet og Kristiansand hvor smittetallet fortsatt er høyt. Nye smittevernregler og annen oppdatert informasjon finnes på kirken.no/korona. Lokale smittevernregler finnes på de enkelte kommuners hjemmesider.


Nyheter