Informasjon i forbindelse med korona

Alle ordinære gudstjenester er avlyst inntil videre. De fleste andre aktiviteter i kirkene er også satt på vent. Seremonier gjennomføres kun med de nærmeste til stede. Vårens konfirmasjoner utsettes til høsten. Merk at mange menigheter har gode digitale alternativer. Sjekk din menighets hjemmeside, artikler på denne nettsiden og kirken.no. SISTE: (2. april): Den norske kirkes ledelse oppfordrer til at det ringes fra alle landets kirker på påskedag kl. 10.55-11.00. Landets kirkeklokker ringer i tillegg helgen inn hver lørdag kl. 17.00.