Berg menighet

Sitat

Nå tenner vi vår adventskrans. Vi gleder oss i lysets glans. Den sier oss at Gud har brakt, det lys som bryter mørkets makt. Hvert lys vi tenner bringer bud: Når Jesus kommer, ser vi Gud.

Salmeboka nr. 21

Kontaktinformasjon for Berg menighet

Besøks- og leveringsadresse 
Strinda og Berg kirkekontor:

Brøsetvegen 168, 7069 Trondheim

2. etasje

Mandag - torsdag 10.00 - 14.00

Sentralbord:  99 43 60 00

Besøksadresse
Berg kirke:

Kong Inges gate 49 A

Bank  Berg menighet
1503 81 70225

Org.nr.  986 257 543

Post- og fakturaadresse:

Berg menighet / Strinda menighet,

Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim