tilgjengelige sidetyper

Løsningen består av en rekke sidetyper som brukes for ulike formål og for ulikt innhold. Noen av sidetypene er også tilgjengelige som moduler, dvs. en visning av hovedelementene fra en sidetype i en annen kontekst, f.eks. på en startside..