Sitat

Grimstad menighet — Tilhørighet, tro og tjeneste