Kongsvinger kirkelige fellesråd

Lørdag 17 mars arrangeres Natta i Storhallen i Kongsvinger. Kontakt kateket Morten Ruud for mer info


Kontaktinformasjon for Kongsvinger kirkelige fellesråd

Kongsvinger kirkelige fellesråd har kontor i Herdahlsalen

Kontoradresse:  Nygata 6, 2213 Kongsvinger

E-post:  post.kongsvinger@kirken.no. Telefon: 62 88 66 80  Telefontid:  Man-fre 10-14