Liturgier

Her finner du de viktigste liturgitekstene til bruk i Den norske kirkes gudstjenesteliv.

Bokmål

Ordning for hovedgudstjeneste - vedtatt av Kirkemøtet 2011
> Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste - vedtatt av Kirkemøtet 2011    

Ordning for dåp i hovedgudstjeneste - vedtatt av Kirkemøtet 2011
> Alminnelige bestemmelser for dåp - vedtatt av Kirkemøtet 2011

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten - vedtatt av Kirkemøtet 2017

Konfirmasjonsgudstjeneste - Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester - vedtatt av Kirkerådet 2002

Ordning for Gravferd - vedtatt av Kirkemøtet 2002

Vigsel 2003
Skriftlesninger

Vigsel 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap - vedtatt av Kirkemøtet 2003

Velsignelse av hus og hjem - vedtatt av Kirkemøtet 2013

Dagens bønn - vedtatt av Kirkemøtet 2014

Nynorsk

Ordning for hovudgudsteneste - fastsett av Kyrkjemøtet 2011
> Allmenne føresegner for Ordning for hovudgudstenesta - fastsett av Kyrkjemøtet 2011

Ordning for dåp i hovudgudsteneste - fastsett av Kyrkjemøtet 2011
> Allmenne føresegner for dåp - fastsett av Kyrkjemøtet 2011

Ordning for dåp i hovudgudstenesta - fastsett av Kyrkjemøtet 2017

Konfirmasjonsgudsteneste - Bøner til konfirmasjonstidas gudstenester - fastsett av Kyrkjerådet 2002

Ordning for Gravferd - fastsett av Kyrkjemøtet 2002

Vigsel 2003
Skriftlesingar

Vigsel 2017

Forbøn for borgarleg inngått ekteskap - fastsett av Kyrkjemøtet 2003

Velsigning av hus og heim - vedteke av Kyrkjemøtet 2013

Dagens bøn - vedteke av Kyrkjemøtet 2014

 

Samisk
Nordsamisk liturgihefte (2011)
Nordsamisk - alminnelige bestemmelser om ordning for hovedgudstjenesten

Lulesamisk liturgisamling (2011)

Sørsamisk liturgi med nattverd  (se også www.samiskmenighet.no)
Sørsamisk liturgi uten nattverd

____________________________________________________________