Moss menighet

Sitat

41. Men pavelig avlat må forkynnes med varsomhet, for at folk ikke skal bli narret til å tro at avlaten er mer verd enn andre kristne kjærlighetshandlinger. 42. Man må opplyse de kristne om at paven ikke mener at kjøp av avlat på noen måte kan sammenlignes med barmhjertighetsgjerninger. 43. Man må opplyse de kristne om at den som gir til de fattige eller låner til de nødlidende, handler riktigere enn den som kjøper avlat.

Martin Luther - Fra de 95 tesene

Kommende arrangementer: