Misjonsavtale

Misjonsavtalen er et konkret hjelpemidddel til vårt felles oppdrag sammen med den verdensvide kirke! Alle kan gi - alle kan få! Engasjer hele menigheten i misjon!

Misjonsavtale er ett av flere redskaper for å konkretisere menigheten som en misjonerende menighet.

En misjonsavtale gir menigheten større bredde i misjonsengasjementet, mer variasjon i arbeidsoppgavene og rikere kontakt med andre kirker. En misjonsavtale er en forpliktende avtale mellom to parter: Menighet og SMM-organisasjon. Avtaleperioden er 2-4 år og er fornybar.


Menigheten oppfordres til å ha mer en én avtale, gjerne tilpasset ulike interesser i en menighet.