Misjon og dialog - samspill og ulikheter

Hva er viktigst? Å få uttrykt min forståelse av Gud og frelse, eller å lytte til gudserfaringer fra andre? Det er mulig å forstå misjon både som et dialogisk prosjekt og et proklamasjonsprosjekt. Og hvordan kan vi i Norge utvikle et dialogisk partnerskap med søsterkirker i det globale sør?

Det er min erfaring at dialog flytter makt. Kanskje kan flere dialogiske samtaler mellom partnerkirker være med å flytte makt? Jeg tror søsterkirkene og samarbeidspartnerne til NMS i det globale sør lengter etter det. Spørsmålet er kanskje om vi i det globale nord lengter etter det samme.
Det er Lise Tørnby, leder for NMS Global og tidligere daglig leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) som skriver dette i en kronikk du finner linken til nedenfor.

Kirkemøtet 2016 sa i saken Religionsmøte og dialog (KM 15/16):

"Kirkemøtet vil løfte fram de erfaringene mange kirkelige organisasjoner har med flerreligiøse og flerkulturelle samfunn. Misjonsorganisasjoner, barne- og ungdomsorganisasjoner og andre som har lang dialogerfaring, slik som de kirkelige dialogsentrene, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Kirkens Nødhjelp, Norske kirkeakademier og Kirkens Bymisjon, oppfordres til å være aktive i dialogarbeidet i menighetene og i samfunnsdebatten".

Kontaktinformasjon for Samarbeid menighet og misjon

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Knut Hallen (kh558@kirken.no)

Nettredaktør: Olav Dahle Svanholm (os266@kirken.no)