Rettferdskonferansen 9. november

Rettferdskonferansen skal arrangeres for første gang i Norge i november. Målet er å skape en ny møteplass for alle som er opptatt av en rettferdig fordeling her i verden.

- Alt for lenge har båsene konservativ versus liberal fått styre oss og sette dagsorden. Nå er det på tide med noe nytt som tar helheten i det kristne budskap på alvor. La oss heller snakke om og søke å være radikale kristne. Ikke i partipolitisk betydning, men i bokstavelig betydning tilbake til røttene, sier Knut Hallen. Han sitter i styringsgruppa til Rettferdskonferansen.

Felles sak, ulik avsender

Med Rettferdskonferansen 2018 i dagene 8.-10. november ønsker hele bredden av kirker og kristne organisasjoner å sette følgende fokus: Sammenhengen mellom vår kristne tro og kampen for rettferd, eller rett ferd!

SMM-organisasjonen Misjonsalliansen har tatt initiativ til konferansen, inspirert av sine partnere internasjonalt hvor man har etablert konseptet «The justice conference». Tanken med den norske utgaven som lanseres i år er at Kirken står i spissen i denne kampen. Det er flere grunner til det:

  • Rettferd er en helt sentral del av Guds vesen og vår tro
  • Enhver kirke og alle døpte/kristne har et kall til å søke og kjempe for rettferd
  • Urett er et globalt problem hvor vi selv både er en del av problemet og av løsningen
  • Kirken er verdens største grasrotbevegelse med et unikt potensiale til å skape mer rettferd på bakken både lokalt og globalt

Rettferdskonferansen 2018 har tre undertema:

  1. Økonomisk ulikhet - i en verden med økende ulikhet også i Norge
  2. Klimarettferdighet - hva er rett forvaltning i praksis i dagens situasjon?
  3. Moderne slaveri - det er flere slaver nå enn i slavetiden

Potensialet i flere millioner medlemmer

- Vi ønsker at dette skal være et sted for å få mer kunnskap, se flere sammenhenger og få konkrete verktøy for selv å gjøre en forskjell i samfunnet og verden. Gjennom din menighet, organisasjon eller sammenheng representerer du et stort potensiale for forandring, fortsetter Hallen.

- Samtidig ønsker vi med denne store bredden av kirkelige aktører å påvirke beslutningstakere til mer rettferd. Sammen representerer vi en betydelig kraft og vi ønsker å utfordre både oss selv og våre politikere.

I tillegg til hovedkonferansen 9. november på Sentralen ved Stortinget blir det fagdag med samme tema på VID 8. november og aksjonsdag i Oslo sentrum lørdag 10.november.

Konferansen er også opptakten til den årlige tverrkirkelige «Global uke mot moderne slaveri» som pågår 11.-18. november.

Kontaktinformasjon for Samarbeid menighet og misjon

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Knut Hallen (kh558@kirken.no)

Nettredaktør: Olav Dahle Svanholm (os266@kirken.no)