Flagg og samstemt glede

Barnetoget i fjor. Det lengste noen sinne der jeg bor. Klær i alle farger. Hud i flere farger. Flest bunader. Noen sarier. Noen sørkoreanske nasjonaldrakter. Ganske mange gutter som så ut til å vantrives intenst i jakke og slips.

Av Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet.

Side om side gikk de (av og til i kaotisk uorden hver gang en russ kastet en bunke russekort og hele barnetoget plutselig lå på kne). Det var barn i alle aldre og med høyst ulik bakgrunn. Det var flagg og samstemt glede.

17. mai viser oss nettopp dette:

Vi kan feire 17. mai sammen. Vi kan heve flagget og gå sammen. Vi kan sammen verdsette de verdiene vi ønsker og trenger at samfunnet skal bygge på. Verdier det er satt tydelig ord på i formålsparagrafen for skolen: Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Formålsparagrafen setter ord på det 17. maitogene viser i praksis: Det er ingen motsetning mellom mangfold og tradisjon. Mellom mangfold og verdigrunnlag. Så lenge vi møter forskjellighet med respekt og lar det være rom for at vi er ulike, tror ulikt, tenker ulikt.

Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet.De verdiene vi roper hurra for 17. mai, trues ikke av at vi er forskjellige her i landet. Tvert i mot.

Aldri kommer det bedre til syne enn på 17. mai: Mangfold svekker ikke nasjonaldagen. Det styrker den.

Hurra for 17. mai!