Bokkveld med Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen

Praktisk informasjon

Fra:12.9.2019 - kl.19.00

Til:12.9.2019 - kl.21.00

Sted:Misjonshuset, Hamar

Arrangør:Samarbeid menighet og misjon i Hamar bispedømme (SMMH) og Hamar bispedømme

Forfatterne i samtale med biskop Solveig Fiske.

Tema: Misjonen sett i lys av nyere kirkehistorie - med bakgrunn i boka "Da 'Gud skiftet mening - Femti år som forandret kirken."

Gratis inngang.

Hjertelig velkommen!

 

Foto: PRIO og Fredrik Arff