Innsettelse av prost

Praktisk informasjon

Fra:13.6.2021 - kl.18.00

Til:13.6.2021 - kl.20.00

Sted:Nikolaikirken, Granavollen

Arrangør:

På grunn av innskjerpede retningslinjer knyttet til smittesituasjonen, har innsettelsesgudstjenesten av Christofer Solbakken som prost på Hadeland måttet utsettes. 

Det er nå bestemt at gudstjenesten skal holdes søndag 13. juni kl. 18.00. På grunn av strenge smittevernregler vil innsettelsen bare ha plass til inviterte gjester. Dette kan imidlertid endres på kort varsel.

 

 

Christofer Solbakken innsettes som prost i Hadeland og Land. Foto: Inger Stensrud Haug