Møte i Hamar bispedømmeråd

Praktisk informasjon

Dato:12.6.2019

Sted:Hamar bispedømmekontor, Folkestadsgt. 52, 2317 Hamar

Arrangør: