Retreat på Lia gård

Praktisk informasjon

Fra:14.1.2018 - kl.19.00

Til:17.1.2018 - kl.00.00

Sted:Lia gård retreatsenter, 2480 Koppang

Arrangør:Et samarbeid mellom Hamar bispedømme og Lia gård retreatsenter

Prester, kateketer og diakoner i Hamar bispedømme inviteres til dager med stillhet, ny kunnskap og inspirasjon, side om side med kolleger. Retreaten er et ledd i bispedømmets personalomsorg.

For prester tilsatt i Hamar bispedømme er det en egenandel på kr. 1 000,-. Ut over det blir retreaten dekket av bispedømmet. Reiseutgifter dekkes med kr. 1,- pr. kilometer. Det er samme sats for ev. passasjerer.

Sykehusprester, kateketer og diakoner må ta kontakt med sine arbeidsgivere for å avklare mulighet for deltakelse og dekking av utgifter.

Påmelding skjer direkte til Lia gård, tlf. 62 46 65 00 eller epost retreat@liagard.no . Det er begrenset antall plasser.

For nærmere opplysninger kontakt Lia gård eller sokneprest Jens Dale.