Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Valg av leke medlemmer

Det skal velges syv leke medlemmer til Hamar bispedømmeråd 9. september, ved direkte valg. Medlemmer i Den norske kirke, som er stemmeberettigede, ikke er ansatt som prest eller i annen kirkelig stilling i bispedømmet, og er over 18 år, er valgbare. Du kan stemme hvis du er medlem, er folkeregisterført som bosatt i bispedømmet og har fylt 15 år. Det er valg til bispedømmeråd på samme tid og sted som menighetsrådsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det velges også en prest og en lek kirkelig tilsatt gjennom egne valg.

Flere lister i årets valg til bispedømmeråd/Kirkemøte
Nytt ved årets valg er at grupper etter bestemte regler kunne registrere seg hos Kirkerådet før 1. januar, og fikk på den måten enerett til å stille valglister under det registrerte navnet, og ble berettiget til støtte for å opprette liste og etterhvert informere velgerne om sine standpunkt i aktuelle kirkelige spørsmål.

I Hamar bispedømme er det tre lister i årets valg av leke medlemmer; Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes liste. Listene er godkjent i valgrådets møte 6. mai i år.

Bønnelista
Registreringsdato 19. desember 2018
Nøkkelopplysninger
Nettside: http://bønnelista.no


Nominasjonskomitéens liste
I hvert bispedømme har en nominasjonskomité med representanter fra hvert prosti, fremmet en liste som tilstreber bredde i kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål. Det er også stilt krav om at  det blant annet skal være minst 40 % av hvert kjønn, minst 20 % bør være under 30 år, og minst 3 prostier skal være representert. Nominasjonskomiteéens liste er utarbeidet på bakgrunn av forslag fra menighetsråd, ungdomsrådet i bispedømmet og forslag fra medlemmene i nominasjonskomitéen.

Nominasjonskomité for valg av leke medlemmer til Hamar bispedømmeråd/Kirkemøtet.

Nettside: https://nominasjonslisten.no/


Åpen folkekirke

Registreringsdato 11. desember 2018
Nøkkelopplysninger
Nettside: https://apenfolkekirke.org

 

------------------


Et viktig valg for kirken
Vel 308 000 kirkemedlemmer i Hamar bispedømme er berørt av valget. Kirkemedlemmer over 15 år kan ved å stemme på sine kandidater være med å skape folkekirkas framtid. Det velges medlemmer til menighetsråd og til bispedømmeråd/Kirkemøte.

Ulike meninger og ulikheter gjør fellesskapet rikere. De som blir valgt inn vil få stor innflytelse på hvordan kirken skal utvikle seg framover, enten det er som medlemmer i menighetsråd, eller i bispedømmerådet og dermed i Kirkemøtet.

Om menighetsråd
Alle menigheter har sitt eget særpreg og sine kjernesaker. Medlemmene kan være med å forme sin menighet med sitt engasjement!

I menighetsrådet sitter mennesker med ulik alder og ulike interessefelt, men alle kan samles om at menigheten er kirkens viktigste arena for forkynnelse og omsorg.

Saker som menighetsrådet har til behandling:

 • Kulturarbeid i menigheten
 • Trosopplæring
 • Tilrettelegging av arbeid blant konfirmanter og ungdom
 • Diakoni og omsorg
 • Relasjonsbygging
 • Gudstjenesteliv
 • Uttalelse ved tilsetting av prest
 • Høringsuttalelser


Om bispedømmeråd
Bispedømmerådet består av biskopen, en prest valgt av prestene i bispedømmet, en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet, og sju andre leke medlemmer. Det er disse sju som velges på valgdagen, 14. september.
De ny medlemmene i Hamar bispedømmeråd, vil være med å styre den videre utviklingen i kirken, blant annet gjennom å

 • støtte og inspirere menighetene i deres arbeid
 • prege kirkens vegvalg i aktuelle saker
 • tilsette prester
 • vedta budsjett, strategier og planer
 • delta på Kirkemøtet, kirkens "storting"


Kirkemøtet
er «kirkens storting», og det øverste representative organet i Den norske kirke. Her samles alle bispedømmeråd i en uke hvert år for å behandle ulike saker om kirkens innhold og utvikling. Av Kirkemøtets 114 representanter, er det 77 leke representanter. Kirkemøtet overdratt alle kirkens oppgaver som i dag ligger til staten. Dette innebærer myndighet i saker som gjelder budsjettering, rekruttering og rapportering.

---------------------------


Valgrådet i bispedømmerådsvalget

Valgrådet er øverste ansvarlige organ for gjennomføring av bispedømmerådsvalget, og skal se til at alt går riktig for seg. Hamar bispedømmeråd har oppnevnt følgende medlemmer og varamedlemmer:

 • Sveinung Moesgaard Skjesol (leder)
 • Solveig Seem (nestleder)
 • Ole Midthun
 • Ragnar Løsnesløkken
 • Ingrun Jule
 • Aase Marie Røed (1. vara) 
 • Filip Hovland (2. vara).

Kirkefagsjef Jan Christian Kielland (permisjon til 1. april) er sekretær for valgrådet. I hans fravær er seniorrådgiver Jon Arne Johansen Harby sekretær.


Valgstyre i menighetsrådsvalget
For menighetsrådsvalget skal menighetsrådet selv fungere som valgstyre i soknet, og har da ansvar for forberedelse og ledelse av valget.

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"