Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Arne Bakken med ny bok

8. november lanserte tidligere pilegrimsprest Arne Bakken den nye boka si, "Pilegrim - folk, kirke, kosmos". Biskop Solveig Fiske og religionshistoriker Gro Smørdal Steinsland hilser boka velkommen. - Det er som jeg puster annerledes etter å ha lest Arne Bakkens bok, sier Steinsland. - Det er som å komme hjem!

- Det Arne Bakken gjør i denne boka, er å løfte fram og understreke betydninga av "En glede for alt folket", sa biskopen i sin hilsen under lanseringen.  - Du viser hvordan pilegrimen har vært med og løftet alle menneskers liv og verdi, og hvilken sprengkraft det er til ikke å ha de/vi-tenkning, sa hun videre. - Du tar utgangspunkt i oss alle, at våre liv må tolkes, vårt alles liv og våre felles livserfaringer trer fram gjennom pilegrimen. Du sier det slik:

Pilegrimen er kommet til syne og viser oss hvem vi er og hva vi gjør.

Og så siterer du diktet til den svenske poeten Göran Sonnevi:

I varje bit brød
jag tar i min munn
finns alle människor
hela jorden, hela himlen
och alle stjärnorna.

I fortsettelsen tar du frem Erik Bye sine ord om at "det går en pilegrimssti gjennom hvert menneskesinn" - og så folder du det ut og sier at pilegrimen vandrer hele tiden mot lyset i øst. Og du peker på det radikale i Jesu forkynnelse, om helligstedet som om kirkebygget som det store fellesskapets rom, om kirkebygget som tolker felles menneskelige erfaringer og er et erindringsrom. Videre sier du:

Liturgien - en kosmisk hendelse og lovsang av alt det skapte.

- Det er intervju i Vårt Land med Arne Bakken denne uka - i serien Mens vi tror. Det er Olav Egil Aune som har intervjuet Arne på bakgrunn av at han har lest boka og kjent at den er i dyp berøring med liv og tro, avsluttet biskopen.


Gro Steinsland, dr.philos og professor i religionshistorie ved UiO, snakket i sitt innlegg om
bokens betydning for pilegrimsteologien i Den norske kirke.

- Boken gir oss en kristendomsforståelse som omfatter hele livet fra det minste til det største, et menneskesyn som oppfordrer oss til å være underveis, og den gir oss tro på en kirke som vil være på vandring sammen med oss.

Kort sagt: Kristendom som en livets religion, sa Gro Steinsland


Oddgeir Bolstad, Eli Vatn og Synnøve Sakura Heggem
har bidratt med innspill og kommentarer underveis i arbeidet med boka, og kom alle med hilsninger til Arne Bakken.

- Din bok målbærer en sunn og utfordrende pilegrimsteologi. Den er ditt testamente til folkekirken, til kirken og folket. Takk for at du skrev den og for at du deler dine tanker, din, pilegrimsteologi, med oss alle, sa Oddgeir Bolstad.

Eli Vatn sa i hilsenen sin: - Du gir meg tro på at jeg har noe jeg ikke vet om jeg har. Det samme gjør du med boka di; viser hva VI HAR som soknebarn av tilhørighet til historie, sted, skikker, kirkerom, natur, kosmos. Du gir ved det tro på det vi ikke helt tør tro vi har. En tro som inspirerer til videre forvaltning; av den store trosarven og ikke minst kloden vår. 

- Din bok, Arne, inspirerer til å gjenskape kirkestrukturen, slik at kirken frimodig kan være sammen med resten av verden på vandringene videre mot et evig lys, lux aeterna. Takk for ditt trofaste, erfaringsnære og presise bidrag til fornyet liturgisk teologi, sa Synnøve Sakura Heggem i hilsenen sin.

 

Om boka
I forordet til boka sier Knut Andresen, tidligere domprost i Nidaros:

« For Arne Bakken utgjør tilværelsen en helhet. Det er ingen motsetning mellom det åndelige og kroppslige, tro og natur eller kristendom og kultur. Alt er deler av en helhet. Slik var det i Hodalen i Nord-Østerdal der han vokste opp. «Vi gikk på dans på lokalet på lørdag og i kirken på søndag – og det var ingen motsetning i det», har jeg ofte hørt han si.

Pilegrimen synliggjør for Arne Bakken helheten i tilværelsen. Å være pilegrim – og pilegrimens selvopplevelse – er å vandre og å komme til målet på egne premisser både når det gjelder motiv og tanker. Å møte pilegrimen – enten det er ved oppbruddet, underveis, ved målet eller på vei hjem – er å kommunisere kirkens gamle budskap i respekt for dette. Pilegrimen har vist seg å utgjøre en helt spesiell toveis kommunikasjonsplattform hvor mennesket og Gud kan møtes – og hvor begge kan være subjekt på sine egne premisser. Det er også slik Arne Bakken definerer folkekirkens innhold og profil. Hans store bidrag er å ha gjort pilegrimen til en ny måte for folk å møte kirken på og en ny måte for kirken å møte folk på.»


Arne Bakken (f. 1948 i Hodalen i Tolga) har vært prest i Den norske kirke siden 1978. Han ble landets første pilegrimsprest i 1994, og har mesteparten av sin tid arbeidet som det – først ved Nidarosdomen og siden som pilegrimsprest i Hamar bispedømme, fra 2003-2016. Han har tidligere blant annet skrevet «Nidarosdomen – en pilegrimsvandring» (1997) og «Hamardomen» (2009), Aschehougs forlag.