Seminar om "Forslag til ny lov om tros- og livssynsamfunn"

Det skal lages ny lov om tros- og livssynssamfunn, og i den anledning inviterte Hamar bispedømme til seminar med foredragsholdere fra kulturdepartementet, kirkerådet og KA. Her kan dere se video av foredragene.

For å hjelpe de menighetsråd, fellesråd og andre som ikke hadde mulighet til å delta på seminaret, legger vi ut videoer av orienteringene fra Kulturdepartementet, Kirkerådet og KA. 

Nedenfor finner dere lenker til materiale som kan hjelpe dere i arbeidet med høringen.