Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Sykehusprestene hos biskopen

Sykehusprestene i Hamar bispedømme inviteres årlig til en samling hos biskopen. For tiden arbeider det 5 sykehusprester i bispedømmet.

I 2017 var biskop Solveig Fiske på visitas i Sykehuset Innlandet. På møtet den 10. januar delte biskop og sykehusprestene erfaringer fra visitasen, og snakket sammen om eventuell oppfølging. Forøvrig utveksles også erfaringer og refleksjoner knyttet til prestenes tjeneste på disse møtene.

I Hamar bispedømme er det for tiden 5 sykehusprester:

  • Guttorm Eidslott, ved Sykehuset Innlandet HF, Hamar og Elverum
  • Margit Husevåg, ved Sykehuset Innlandet HF, Sanderud
  • Anne Hvinden, ved Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik
  • Hogne Midgard, ved Hospice Sangen på Hamar
  • Olav Nordengen, ved Sykehuset Innlandet HF, Reinsvoll

Sykehusprestene er ordinert i Den norske kirke, men har videreutdanning for det spesielle pastoralkliniske arbeidet i helsesektoren. De er ansatt av sykehusene og har disse som sin arbeidsgiver. Men det er biskopen som har tilsyn med prestene, slik hun har for prester ansatt i bispedømmet.

Oppgavene til sykehusprestene spenner over et vidt spekter. Vi kan blant annet nevne

  • Ivareta pasientene i en vanskelig livssituasjon, med tilbud om samtaler, nattverd, gudstjenester m.v.
  • Deltakelse i tverrfaglige team på sykehusene, for å kunne gi den enkelte pasient et best mulig tilbud
  • Ivareta pårørende med tilbud om samtaler
  • Være veileder og samtalepartner for ansatte ved sykehusene i forbindelse med etiske spørsmål og vanskelige og traumatiske hendelser

Det er de livssynsrelaterte, eksistensielle og religiøse spørsmålene som har fokus, og også veiledning i etiske spørsmål.

Sykehusprestenes tilbud om tjenester gis uavhengig av religion eller livssyn. De kan koordinere kontakt til ulike tros- og livssynssamfunn når det er ønske om det.

Er du interessert i å lese om sykehusvisitasen, finner du visitasprotokollen her.