Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Styringsdokumenter

Statsbudsjettet 2016 - Tildeling av bevilgning - Kirkerådet og bispedømmerådene
Kulturdepartementet meddelte i brev datert 8. februar 2016 de endelige budsjettrammene og departementets styringskrav til Kirkerådet og bispedømmerådene for 2016.

Tildelingsbrevet er basert på Stortingets vedtak om statsbudsjett for 2016, jf. Prop. 1 S (2015–2016), Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) og Innst. 12 S (2015–2016).

Hovedmålet for bevilgningene over statsbudsjettet er å støtte opp under Den norske kirke i samsvar med Grunnloven §16. Fra dette hovedmålet er det utledet følgende mål:

  • Den norske kirke skal være en landsdekkende, lokalt forankret kirke
  • Den norske kirke skal ha en oppslutning som bekrefter dens karakter som folkekirke.
  • Den norske kirke skal formidle evangelisk-luthersk tro og tradisjon og tilby trosopplæring til alle barn.
  • Den norske kirke skal være organisert i samsvar med demokratiske prinsipper og verdier.

Du finner lenker til tildelingsbrevet med vedlegg nederst på siden.