Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Vigsling

Vigsling av diakoner, kateketer og kantorer.

Diakoner, kateketer og kantorer vigsles når de går inn i kirkelig tjeneste, på samme måte som prester ordineres til tjeneste. Vigslingen forrettes vanligvis av biskopen i det bispedømmet hvor vedkommende skal arbeide.

For å kunne vigsles, må man

  • ha fullført relevant utdanning (eller fått dispensasjon fra kravene til utdanning).
  • være tilsatt i en ordnet kirkelig stilling som krever vigsling.

 

Påmelding til VTVT (Veien til vigslet tjeneste)

Søknadsfrister i 2019: 15. februar og 15. september. 

Søknad sendes til Bispemøtet - mb385@kirken.no.Dersom du lurer på noe om VTVT, ta kontakt med Marita Solberg Bjerke mb385@kirken.no

Du finner også mer informasjon om VTVT på Kirkerådets nettsider

Søknad om vigsling

Det må sendes skriftlig søknad om vigsling til biskopen, vanligvis ca. to måneder før den aktuelle vigslingsgudstjenesten. Søknadsfristen for neste planlagte vigslingsgudstjeneste finner du nedenfor, i avsnittet "Vigslingsgudstjenester". 

  • Vitnemål fra studier
  • Dåpsattest
  • Bekreftelse på stilling/arbeidsforhold (arbeidskontrakt eller bekr. fra arbeidsgiver)
  • CV

Dersom du ikke har alle vedleggene klar innen søknadsfristen (f.eks. om du ikke har fått vitnemålet ditt ennå), så kan de ettersendes.

Den som ønsker vigsling blir så invitert til en samtale med biskopen. Før samtalen skal man levere en kortfattet tros- og livshistorie til biskopen som forberedelse til samtalen, samt en kort refleksjon over vigslingsløftene. Det er biskopen som vurderer søkerens skikkethet for tjenesten og tar beslutningen om vigsling. 

Søknad om godkjenning av stola

Du må også søke biskopen om godkjenning av stola. Se Kirkerådets veiledning. Søknad om godkjenning av stola sendes til oslo.bispedomme@kirken.no. Ved spørsmål om søkeprosessen eller annet i tilknytning til bruk av stola, kontakt personalrådgiver Mette Kristin Brenna - kontaktinformasjon finnes nederst på denne siden.

Vigslingsgudstjenester  

Ordinasjons- og vigslingsgudstjenester arrangeres tre ganger i året (vanligvis i januar, juni og oktober), og holdes normalt i domkirken. Lokale vigslinger forekommer kun unntaksvis, hvis det f.eks. er bare én søker til en planlagt ordinasjonsdag.

Neste ordinasjons- og vigslingsgudstjeneste er planlagt til søndag 16. juni 2019 i Oslo domkirke. Søknadsfrist er 11. april 2019. 

Til høsten er det planlagt ordinasjons- og vigslingsgudstjeneste søndag 6. oktober

Kontaktperson 

Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med Ruth-Marit Vatne, seniorrådgiver/biskopens sekretær.