Vigsling

Vigsling av diakoner, kateketer og kantorer.

Diakoner, kateketer og kantorer vigsles når de går inn i kirkelig tjeneste, på samme måte som prester ordineres til tjeneste. Vigslingen forrettes vanligvis av biskopen i det bispedømmet hvor vedkommende skal arbeide.

For å kunne vigsles, må man

  • ha fullført relevant utdanning (eller fått dispensasjon fra kravene til utdanning).
  • være tilsatt i en ordnet kirkelig stilling som krever vigsling.
  • ha gjennomført Veien til vigslet tjeneste (VTVT)

 

Påmelding til VTVT (Veien til vigslet tjeneste)

Søknad sendes til Bispemøtet - mb385@kirken.no.Dersom du lurer på noe om VTVT, ta kontakt med Marita Solberg Bjerke mb385@kirken.no (for tiden Petter Johannessen, JJ934@kirken.no).

Du finner også mer informasjon om VTVT og lenke til påmelding på Kirkerådets nettsider

 

Søknad om vigsling

Det må sendes skriftlig søknad om vigsling til biskopen, vanligvis ca. to måneder før den aktuelle vigslingsgudstjenesten. Søknadsfristen for neste planlagte vigslingsgudstjeneste finner du nedenfor, i avsnittet "Vigslingsgudstjenester". 

  • Vitnemål fra studier
  • Dåpsattest
  • Bekreftelse på stilling/arbeidsforhold (arbeidskontrakt eller bekr. fra arbeidsgiver)
  • Bekreftelse på gjennomført VTVT
  • CV

Dersom du ikke har alle vedleggene klar innen søknadsfristen (f.eks. om du ikke har fått vitnemålet ditt ennå), så kan de ettersendes.

Søknad sendes til oslo.bispedomme@kirken.no

Den som ønsker vigsling blir så kalt inn til en samtale med biskopen. Før samtalen skal man levere en kortfattet tros- og livshistorie til biskopen som forberedelse til samtalen, samt en kort refleksjon over vigslingsløftene (sendes på e-post til biskopens sekretær Ruth-Marit Vatne, se kontaktinfo nedenfor). Det er biskopen som vurderer søkerens skikkethet for tjenesten og tar beslutningen om vigsling. 

 

Søknad om godkjenning av stola

Du må også søke biskopen om godkjenning av stola. Se Kirkerådets veiledning. Søknad om godkjenning av stola sendes til oslo.bispedomme@kirken.no. Ved spørsmål om søkeprosessen eller annet i tilknytning til bruk av stola, kontakt spesialprest Ole Johan Beck - kontaktinformasjon finnes nederst på denne siden.

 

Vigslingsgudstjenester  

Vigslings- og ordinasjonsgudstjenester arrangeres tre ganger i året (vanligvis i januar, juni og oktober), og holdes normalt i domkirken. Lokale vigslinger forekommer kun unntaksvis, hvis det f.eks. er bare én søker til en planlagt ordinasjonsdag.

På grunn av koronasituasjonen blir det ingen felles ordinasjons- og vigslingsgudstjeneste før sommeren 2020. Vi oppfordrer likevel til å sende inn søknader fortløpende.

Neste felles ordinasjons- og vigslingsgudstjeneste er planlagt til søndag 18. oktober 2020 i Oslo domkirke. Søknadsfrist er søndag 23. august 2020

 

Kontaktperson 

Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med Ruth-Marit Vatne, seniorrådgiver/biskopens sekretær.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"