Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Vigsling

Vigsling av diakoner, kateketer og kantorer.

Diakoner, kateketer og kantorer vigsles når de går inn i kirkelig tjeneste, på samme måte som prester ordineres til tjeneste. Vigslingen forrettes vanligvis av biskopen i det bispedømmet hvor vedkommende skal arbeide.

For å kunne vigsles, må man

  • ha fullført relevant utdanning (eller fått dispensasjon fra kravene til utdanning).
  • være tilsatt i en ordnet kirkelig stilling som krever vigsling.
  • ha en stilling på minst 100 % i seks måneder eller 50 % i ett år.

Søknad om vigsling

Det må sendes skriftlig søknad om vigsling til biskopen i god tid før den aktuelle datoen (se frister nedenfor). Vedleggene til søknaden skal være:

  • Vitnemål fra studier
  • Dåpsattest
  • Bekreftelse på stilling/arbeidsforhold (arbeidskontrakt eller bekr. fra arbeidsgiver)
  • CV

Dersom du ikke har alle vedleggene klar innen søknadsfristen (f.eks. om du ikke har fått vitnemålet ditt ennå), så kan de ettersendes.

Den som ønsker vigsling blir så invitert til en samtale med biskopen. Før samtalen skal man levere en kortfattet tros- og livshistorie til biskopen som forberedelse til samtalen, samt en kort refleksjon over vigslingsløftene. Det er biskopen som vurderer søkerens skikkethet for tjenesten og tar beslutningen om vigsling.

Søknad om godkjenning av stola

Du må også søke biskopen om godkjenning av stola. Se Kirkerådets veiledning. Søknad om godkjenning av stola sendes til oslo.bispedomme@kirken.no. Ved spørsmål om søkeprosessen eller annet i tilknytning til bruk av stola, kontakt rådgiver Sigmund Gulliksrud, kontaktinformasjon finnes nederst på denne siden.

Vigslingsgudstjenester  

Ordinasjons- og vigslingsgudstjenester arrangeres tre ganger i året (vanligvis i januar, juni og oktober), og holdes normalt i domkirken. Lokale vigslinger forekommer kun unntaksvis, hvis det f.eks. er bare én søker til en planlagt ordinasjonsdag.

Neste ordinasjons- og vigslingsgudstjeneste er planlagt til søndag 3. februar 2019 i Oslo domkirke. Søknadsfrist er 5. desember 2018.

Kontaktperson 

Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med Ruth-Marit Vatne, seniorrådgiver/biskopens sekretær.