Tiltakskort

LRS står for lokal redningssentral. Tiltakskortene viser oversikt over hva de ulike stillingene har ansvar for i en beredskapssituasjon.