Møte i Oslo bispedømmeråd

Praktisk informasjon

Fra:30.3.2020 - kl.16.00

Til:30.3.2020 - kl.21.00

Sted:Bispegården i Oslo

Arrangør:Oslo bispedømmeråd

Sakskart og sakspapirer legges ut på nettsiden i tid før møtet. Møtet starter med middag for rådets medlemmer klokken 16.00. Selve møtet begynner 17.00