Møte i Oslo bispedømmeråd - saker til Kirkemøtet

Praktisk informasjon

Fra:2.4.2020 - kl.12.00

Til:2.4.2020 - kl.21.00

Sted:Bispegården

Arrangør:Oslo bispedømmeråd

Sakskart og sakspapirer legges ut på nettsiden i tid før møtet. Møtet starter med middag for rådets medlemmer klokken 16.00. Selve møtet begynner 17.00.

Sakene i dette møtet omhandler saker som skal opp på Kirkemøtet i Trondheim i slutten av april.