Møte Oslo bispedømmeråd

Praktisk informasjon

Fra:1.3.2021 - kl.16.00

Til:1.3.2021 - kl.21.00

Sted:Oslo bispegård, evt digitalt

Arrangør:Oslo bispedømmeråd

Sakspapirer legges ut på nettsiden.