Prosjekt enhetlig ledelse

Prosjektgruppen for prosjekt Enhetlig ledelse i Oslo bispedømme leverte i mars 2019 sin rapport. Denne er nå til behandling i styringsgruppen for prosjektet som har valgt å offentliggjøre rapporten jf. tidligere informasjon. Oppdragsgiverne bak prosjektet (de tre fellesrådene i bispedømmet, bispedømmerådet og Oslo biskop) vil denne våren drøfte prosjektrapporten på litt ulik måte, og styringsgruppen vil følge opp saken videre i høst. For styringsgruppen er det viktig at prosessen videre skjer i åpenhet og dialog med flest mulig. Vedlagt følger derfor referat fra styringsgruppen sitt møte 6. mai til orientering