Biskopen besøker Farsund og Lista

Praktisk informasjon

Fra:21.11.2017

Til:26.11.2017

Sted:Farsund og Lista

Arrangør:

I slutten av november 2017 besøker biskop Stein Reinertsen Farsund og Lista menigheter. En visitas er biskopens offisielle besøk i en menighet. Dette inngår som en del av biskopens tilsynsoppgaver. Visitasens hensikt er ikke minst å inspirere til videre arbeid. Under visitasen vil biskopen få et godt innblikk i menighetens arbeid og treffe mange av menighetens tilsatte og frivillige. I tillegg inngår det gjerne i en visitas å snakke med andre personer og institusjoner i lokalmiljøet.