Fagdag om beredskapsarbeid i Agderkirkene

Praktisk informasjon

Fra:17.1.2020 - kl.09.00

Til:17.1.2020 - kl.15.30

Sted:Østre Agder brannvesen på Stoa, Arendal

Arrangør:NIKU og KA

Mål med fagdagen: dele erfaringer fra beredskapsprosjektet og sette søkelyset på hvordan man kan oppgradere brannvern i kirker, arbeide forebyggende, ha et fokus på tverrfaglig samarbeid.

Målgruppe: kirkelige fellesråd, bispedømmet, brannvesenet og RVR tjenesten (alle landsdekkende), politikere, rådmenn i Agderfylkene, fylkesmannen i Agder, fylkeskonservatoren i Agder, kommunalt ansvarlige for vedlikehold. (Endelig program kommer i løpet av okotber)

 

 

Lokalt brannvesen deltok på øvelsen i Agder-kirkene. Foto: KA