Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Høy aktivitet, men uro for synkende dåpstall

Den norske kirkes årsrapport for Agder og Telemark bispedømme viser at aktiviteten på mange områder fremdeles er høy, men antall deltakere på gudstjenester og antall døpte fortsetter å gå ned.

Konserter og kulturarrangementer i de 184 kirkene i bispedømmet økte betydelig fra 2016 til 2017 og nådde 1249 arrangementer i fjor. 178 000 mennesker var til stede på disse arrangementene.   Årsaken til økningen er trolig den store satsingen som ble gjort på reformasjonsjubileet både fra bispedømmets side og fra menighetenes side.  

Også trosopplæringstiltak for barn og unge i Agder og Telemark holder seg på et relativt høyt nivå. Mange av tiltakene som 4-årsbok, Lys Våken og Tårnagenter har en oppslutning på mellom en tredjedel og halvparten av årskullet.

Selv om det totale tallet på inngåtte ekteskap falt her i landet i 2017, gikk kirkelige vigsler i Agder og Telemark opp fra 800 i 2016 til 866 i 2017. Av disse var tre vigsler av likekjønnede.

Utmeldingene fra Den norske kirke i Agder og Telemark ble nesten halvert fra 2016 til 2017, og utgjorde i fjor vel 2000 mennesker. Ved utgangen av 2017 var 67,3 prosent av innbyggerne i Agder og Telemark medlemmer i Den norske kirke.

Totalt var det nær 640 000 deltakere på gudstjenester i bispedømmet i 2017. Det er en nedgang på 4 prosent fra året før. I gjennomsnitt møtte det opp 98 mennesker på hver gudstjeneste, mot 100 året før.

Bekymret for dåpsnedgang
-Mest bekymringsfullt for kirken er nok likevel nedgangen i antall barn som blir døpt. Dåpen er jo en forutsetning for medlemskap, og gjennom dåpen får også foreldre og faddere en relasjon til kirken. Derfor jobber kirken aktivt for å motvirke et ytterligere fall i dåpstallet, sier Steinar Skomedal, stiftsdirektør i Agder og Telemark bispedømme.

Tallene viser nemlig at antall døpte har gått ned hvert eneste år siden 2013. Da ble det døpt 3418 barn, mens det i 2017 ble døpt 2774 barn. Nedgangen fra 2016 til 2017 var på 190 dåpsbarn eller 6,5 prosent. Her må man likevel ta med i betraktning at årskullene varierer fra år til år. Uansett er det slik at 78 prosent av de som er medlemmer nå døper sine barn, mens andelen i 2015 var 79,2 prosent.

Ønsker du å lese årsrapporten, se lenke nederst.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon for Agder og Telemark bispedømme

Besøksadresse:
Gyldenløvesgt 11
4611 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 208
4662 Kristiansand

Fakturaadresse:
Den norske kirke
v/Agder og Telemark bispedømmeråd
Postboks 208, 4662 KRISTIANSAND

Bankkonto 2801.45.98164

Organisasjonsnummer 818 066 872

 

Ansvarlig redaktør: 
Aslak Wegge (Stiftsdirektør)

Telefon sentralbord:

Tlf: 38 10 51 20