Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kirkemøtet skal ta flere avgjørende valg

Kirkemøtet 2018 er i gang i Trondheim. Kirkens fremtidige organisering, den visjoner og demokratiske ordninger kommer til å stå i fokus på årets samling i Den norske kirkes øverste folkevalgte organ.

Åpningen av kirkemøtet onsdag 11. april ble preget av energisk gospelsang og kvinnelige kirkeledere med engasjement. Åpningsgudstjenesten ble ledet av domprost Ragnhild Jebsen og den nye Nidaros-biskopen Herborg Finnset. Under Nidarosdomens høye hvelvinger og buer, i blå lyssetting, prekte Finnset hun om tvileren Tomas.

- Kirka har alltid bruk for alle som kjenner at de deler Tomas sine spørsmål. Tvilerne som har gravd og spurt, som har vært foruroligende urolige og har strevd med tvil og tro, sa biskop Herborg Finnset fra talerstolen i domkirkens vestskip.

-Vi må ikke forskanse oss
Under åpningsmøtet i mer hverdagslige omgivelser på et hotell i sentrum av byen, talte både bispekollegiets preses,kirkerådslederen og kirkeministeren, som jo alle er kvinner.

Leder i kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, var opptatt av at Den norske Kirke skal være en samfunnsaktør og ikke forskanse seg bak kirkedørene.

-Kirken må være låvedør-åpen. Vi har et samfunnsoppdrag, og det springer ut fra Evangeliet. Vi som er medlemmer er kirkens levende stener, sa hun

Hun var også opptatt av at ingen har enerett på Jesus:

-Ingen av oss kan temme Jesus og monopolisere ham. Jesus snakket alltid maktkritisk. Det lærer oss som er i kirkens ledelse, at vi må være på vakt mot å la oss blende av makten, sa hun blant annet.

Kulturminister Trine Skei Grande gav kirkemøtet en konkret utfordring.

-Vi må få flere åpne kirker, og her kan de frivillige bidra. Kirken må bli en folkebevegelse og ikke henge fast i sin gamle rolle som statsinstitusjon, sa hun.

Fra Agder og Telemark bispedømme er det 10 kirkemøtedelegater inkludert biskopen. I tillegg er  stiftsdirektøren til stede under hele møtet. Mest synlig av vårt bispedømmes delegater under åpningen var den yngste av dem, Kai Steffen Østensen, som er én av tre møtedirigenter under det ukelange kirkemøtet. 

Tok opp MeToo-kampanjen
I den såkalte generaldebatten under åpningen av kirkemøtet, tok ellers kirkemøtemedlem Rønnaug Torvik fra Agder og Telemark ordet og minnet forsamlingen om vårt ansvar for den forfulgte kirken i verden. Kirkemøtemedlem og domkirkeprest Aud Sunde Smemo knyttet an til MeToo-kampanjen:

-I min tjeneste som prest og sjelesørger møter jeg utrolig ofte mennesker med MeToo-historier. Det sitter mange krenkede i kirkebenkene våre, og det er mange krenkede som ikke våger seg inn i kirken. Jeg vil minne om at kvaliteten på et fellesskap måles på hvordan vi tar vare på de mest utsatte, sa Aud Sunde Smemo til de 400 tilhørerne i kirkemøtesalen.

Aktuelle saker med viktige valg
På Kirkemøtets agenda i dag fredag 13. april står blant annet ny ordning for utpeking av biskoper. I morgen vil saken om nye regler for kirkevalg trolig bli behandlet. Det knytter seg spenning til om dagens ordning med en bredt sammensatt nominasjonskomite blir forlatt til fordel for kun lister fra ulike grupperinger. Minst like spennende blir kirkemøtets uttalelse om den nye trossamfunnsloven. Det handler både om kirkens særstilling og om likebehandling av tros- og livssynssamfunnene.  Spørsmålet om de kirkelige fellesrådene skal lovfestes eller ikke, vil det i tillegg ganske sikkert bli mye debatt om.

 

Mer om kirkemøtet 2018 her, med blant annet direktesending fra møtet. (klikk)

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon for Agder og Telemark bispedømme

Besøksadresse:
Gyldenløvesgt 11
4611 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 208
4662 Kristiansand

Fakturaadresse:
Den norske kirke
v/Agder og Telemark bispedømmeråd
Postboks 208, 4662 KRISTIANSAND

Bankkonto 2801.45.98164

Organisasjonsnummer 818 066 872

 

Ansvarlig redaktør: 
Aslak Wegge (Stiftsdirektør)

Telefon sentralbord:

Tlf: 38 10 51 20