Kirkeloven oppheves og erstattes av livssynslov

Torsdag 28. september ble ny lov om tros- og livssynssamfunn presentert av Kulturdepartementet. Den nye loven vil innebære at Kirkeloven av 1996 oppheves.

Reguleringer som spesielt gjelder Den norske kirke, reduseres til 9 paragrafer i en ny lov om tros- og livssynssamfunn. Kirkens organisering overlates til Kirkemøtet.

Les mer ved å klikke på lenken under.

Kontaktinformasjon for Agder og Telemark bispedømme

Besøksadresse:
Gyldenløvesgt 11
4611 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 208
4662 Kristiansand

Fakturaadresse:
Den norske kirke
v/Agder og Telemark bispedømmeråd
Postboks 208, 4662 KRISTIANSAND

Bankkonto 2801.45.98164

Organisasjonsnummer 818 066 872

 

Ansvarlig redaktør: 
Steinar Skomedal (Stiftsdirektør)

Telefon sentralbord:

Tlf: 38 10 51 20