Hvordan ble reformasjonen gjennomført i Norge?

2.-3. november er det en interessant konferanse om hvordan reformasjonen ble innført i Norge, og hvordan reformasjonen har påvirket det norske samfunnet.  Konferansen holdes i Tønsberg og er et samarbeid mellom bispedømmene Agder og Telemark og Tunsberg og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Under konferansen blir det bidrag fra både kirken og det vitenskapelige miljøet. Biskopene Stein Reinertsen og Per Arne Dahl blir med. Seminaret er gratis!

I år markerer vi at det er 500 år siden Martin Luther (bildet) slo opp sine 95 teser på kirkedøren til slottskirken i Wittenberg i 1517. Reaksjonene som fulgte over hele Europa ga støtet til reformasjonen og innføringen av den lutherske kirke. Hvordan ble den nye kirkeordningen gjennomført i Norge og på hvilken måte påvirket urolighetene i Europa oss? Hva hadde dette å si for hverdagslivet, for utviklingen av det moderne samfunnet og for Den norske kirke? Påvirker reformasjonen oss i ennå i dag?

Høgskolen i Sørøst-Norge og Agder og Telemark og Tunsberg bispedømmer inviterer til en faglig spennende konferanse midt i Tønsberg sentrum.

Påmelding innen 15. oktober, her:

LENKE TIL PÅMELDING: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5010735&sid=5D8vQspkDy

 

 


Program

 Dag 1 Torsdag 2. november

10.00: Åpning ved Stiftsdirektør Rolf Simeon Andersen, biskop Stein Reinertsen og rektor Petter Aasen

10.15: «Synd tappert!», sa Luther. Hva sier vi? Foredrag ved biskop Per Arne Dahl.

10.45: Reformasjonens idéhistorie. Foredrag ved professor emeritus Trond Berg Eriksen, Universitetet i Oslo

11.30: Lunsj i DSBs kantine

12.30: Den lutherske staten tar grep: gjennomføringen av den nye kirkeordningen i Norge 1539 - ca. 1600. Foredrag ved professor emeritus Steinar Imsen, NTNU.

13.15: Pause

13.30: Reformasjonen i europeisk kontekst: 300 år med kontinuerlig krig. Foredrag ved professor Gunnar Winsnes Knutsen, Universitetet i Bergen. 

14.15: Pause

14.30: Dialogsamtale om begrepet religiøs toleranse/religionskrig ved biskopene og andre deltakere.

15.30: Slutt på faglig program

20.00: Kulturaften i Tønsberg Domkirke 

Forestillingen «Katarinas stemmer». For mer informasjon se www.kattas.no/

 

Dag 2 Fredag 3. november

09.30: Utviklingen av velferdsstaten i et reformasjonsperspektiv. Foredrag ved professor Nils Ivar Agøy, Høgskolen i Sørøst-Norge.

10.15: Kulturinnslag og kort pause

10.45: Misjon som kvinnesak. Foredrag ved prodekan Kristin Fjelde Tjelle, VID vitenskapelige høgskole.

11.30: Lunsj

12.15: Reformasjonen og kirkekunsten med vekt på Sør-Norge. Foredrag og bildevisning ved Kirsten Stabell, NTNU.

13.00: Pause

13.15: Laurentius Nicolai Norvegus (Kloster-Lasse) – Draumkvede-inspirert forkynnar og Nordens fremste motreformator. Foredrag ved Olav Solberg, professor emeritus ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

13.45: Pause

14.00: Ensrettingen i det norske samfunnet som følge av reformasjon og dansketid. Foredrag ved professor emeritus Øystein Rian, Universitetet i Oslo. Med innledning ved professor Ole Georg Moseng, Høgskolen i Sørøst-Norge.

14.45: Oppsummering.

15.30: Slutt

Kontaktinformasjon for Agder og Telemark bispedømme

Besøksadresse:
Gyldenløvesgt 11
4611 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 208
4662 Kristiansand

Fakturaadresse:
Den norske kirke
v/Agder og Telemark bispedømmeråd
Postboks 208, 4662 KRISTIANSAND

Bankkonto 2801.45.98164

Organisasjonsnummer 818 066 872

 

Ansvarlig redaktør: 
Steinar Skomedal (Stiftsdirektør)

Telefon sentralbord:

Tlf: 38 10 51 20