På troen løs

Praktisk informasjon

Fra:28.9.2019 - kl.15.30

Til:28.9.2019 - kl.17.30

Sted:Litteraturhuset i Bergen

Arrangør:Bjørgvin bispedøme i samarbeid med Bergen kirkeautunnale

Bergen kirkeautunnale 2019 ønskjer å løfte fram salmen og dens litterære verdi. I år er det 150 år sidan eit lite hefte, Nokre salmar, blei utgitt av Elias Blix. Då fell det heilt naturleg for Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug å invitere vår store og kjære salmediktar og forfattar Edvard Hoem til samtale om kjelder til litterære og religiøse visjonar. I høve Bokåret 2019 løftar vi også fram bøkene si bok, Bibelen og spør kva rolle den har i Hoems liv og kunstnarskap.  

Arrangementet er støtta av Kyrkjerådet.

90/60,– (stud./honnør)

Edvard Hoem, salmediktar og forfattar, møter biskop Halvor Nordhaug i samtale.