Folkefest i reformasjonsbyen Bergen

Programmet er klart for Reformasjonsbyen Bergen - folkefest i Bergen 3. – 5. mars 2017

31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde sine berømte teser mot avlatshandelen i Wittenberg. Dette utløste reformasjonen som forandret store deler av verden.

Bergen er Norge sin representant i et nettverk av 68 europeiske byer (r2017.org). Bergen kommune, Bergen domkirke menighet, Bergen kirkelige fellesråd og Bjørgvin bispedømme har sammen etablert «Reformasjonsbyen  Bergen 2017» og inviterer alle til deltakelse i aktiviteter både under selve Lutherfest-dagene 3. – 7. mars og i hele reformasjonsåret 2017.

Møt blant andre: Bjarte Hjelmeland, Atle Halstensen, Bergen Domkor, Erna Solberg, Kjetil Almenning, Dick van Dijk, Helga Samset, Arve Henriksen, Hilde Frafjord Johnson, Marthe Valle, Eva Pfitzenmaier, Natalie Sandtorv, Per Inge Hove, Stephanie Springer, Robert Woodberry, Magne Supphellen, Andrew Spicer, Kristin Gunleiksrud Raaum, Terje Nordby, Helga Haugland Byfulglien, Halvor Nordhaug, Young European Voices, Pastor Wangs Kvintett m.fl.

 

PROGRAM LUTHERFESTDAGAR // FREDAG 03.03.2017: 

Prekenverksted - Nå ut med budskapet! Tore Skjæveland, Amund Ove Børdahl, Jens Z. Meyer. Tid: 10.00 -15.00 Sted: Johanneskirkens kafé. Pris: Gratis 

Luther-film (kun engelsk tale) Tid: 13.00 Sted: Bergen kino Pris: se: www.bergenkino.no        

«Teser i tiden»: Lysprojisering/klokkespill. Studentprosjekt Kunsthøgskolen i Bergen / Griegakademiet/ Asbjørn Myksvoll/ Dick van Dijk. Tid: 16.00 Sted: Johanneskirkens tårn. Pris: Gratis

 

LUTHERNATT:                                             

Jakob - veien hjem er lang  Fortellerteater med Helga Samset (forteller) og Arve Henriksen (trompet).
Tid: 18.00 - 19.00 Sted: Korskirken. Pris: 220,-/ 170,- (ordinær / stud./ BT-kort)

Vandring i Reformasjonsbyen med Målfrid Krohn Sletten fra BergenByExpert
Tid: 18.00/ 20.00/ 22.00. Sted: Oppmøte ved Kristkirketomten på Koengen. Pris: 170,-

Oppdag Kirkekunstsamlingen Opplev Reformasjonen Omvisninger/foredrag m/ Justin Kroesen m. fl. fra Universitetet i Bergen.  Tid: 18.00 - 22.00. Sted: Universitetsmuséet

Oppdag Nonneseter (v. biblioteket) Introduksjon v/ forsker Åslaug Ommundsen.
Tid: 19:00/19:30/20:00. Pris: Gratis

SalmeFest. Salmekveld for alle For påmeldte kor og sangglade enkelt-personer. Med bl.a. Gro Anthun/ Vidar Eldholm/ Sigurd Øgaard. Tid: 19.00 - 22.00. Sted: Domkirken Pris: Gratis

Hvem preker best? PrekeKappleik Vennskapelig konkurranse for påmeldte
Tid: 19.00 - 21.00. Sted: ØSTRE, Østre Skostredet 3. Pris: Gratis. Aldersgrense: 18 år

TGIF (Thank God It’s Friday) Arrangement for ungdom. Tid: 20.30. Sted: St. Jakob kirke Pris: Gratis

Luther På Nytt - Improvisasjonskonsert med Per Inge Hove, Eva Pfitzenmaier, Natalie Sandtorv
Tid: 21.00 - 23.00 Sted: ØSTRE, Østre Skostredet 3. Pris: 120,-/ 100,- (ordinær/stud./BT-kort). Aldersgrense:18 år

 

LØRDAG 04.03.2017:

R2017. Reformasjonsbussen er åpen. Europeisk vandreutstilling. Tid: 11.00 - 20.00. Sted: Torget. Pris: Gratis

«Lutherier» i Nykirken. Aktiviteter for barn og familier. Kunstverksted, Lutherselfie, Teater, Lutherkaker m.m. Tid: 11.00 - 16.00. Sted: Nykirken. Pris: Gratis

7-tårnsturen. Quizløype for barn og familier i reformasjonsbyen
Tid: 11.00 - 16.00.  Sted: Nykirken og byen som helhet. Pris: Gratis

SalmeStafett Rask salmevandring for alle fremmøtte. Ledet av Per Inge Hove og Kjetil Almenning.
Tid: 12.30 - 13.00. Sted: Torgallmenningen. Pris: Gratis                       

Offisiell åpning: Lutherfestdagene i Reformasjonsbyen! AllSalmeSang. Med statsminister, ordfører, preses, representanter fra EKD (Den tyske evangeliske kirke), Marthe Valle, Fargespill, korsangere fra inn- og utland / Kjetil Almenning / Vidar Eldholm /solist / konferansier. Tid: 13.00. Pris: Gratis. Sted: Torgalmenningen

Høytlesning fra katekismen - Kom, se og hør! Tid: 14.30. Sted: Bergen offentlige bibliotek. Pris: Gratis.

Klokkespill konsert Griegakademiets komposisjonsklasse Tid: 14.30. Sted: Johanneskirken. Pris: Gratis.

Luther-samtalen Et samfunn i oppbrudd Folkemøte - kun engelsk. Med Robert Woodberry, Stephanie Springer, Erna Solberg,  Halvor Nordhaug, Einar Thomassen.
Tid: 15.00 - 16.30. Sted: Universitetets Aula. Pris: 120,- / 100,- (ordinær/stud./BT-kort).

Klokkespill-konsert Med Dick van Dijk Tid: 18.00 Sted: Johanneskirken. Pris: Gratis

Jubileumsforestilling: «Nåde i en ny tid». Med Bjarte Hjelmeland, Bergen Stryk, r2017 Ungdomskor, Kjetil Amenning, Atle Halstensen, Vidar Eldholm, Asbjørn Myksvoll, Per Inge Hove, Eva Pfitzenmaier, Natalie Sandtorv, Marthe Valle, Vibeke Havre, Edvard Grieg Kor, Fargespill.
Tid: 20.00 - 21.30. Sted: Johanneskirken. Pris:  275,- / 220,- (ordinær/stud./BT-kort).

«Jesus loves electro» Konsert, nachspiel, party for ungdom.
Tid: 22.00. Sted: St. Jakob kirke. Pris: 50,- 

  

SØNDAG 05.03.2017:                                                              

Fra Alrekstad til Domkirken Kirkehistorisk vandring med biskop Halvor Nordhaug, pilegrimsprest Einar Vegge og historikerne Gunnar Staalesen, Egil Ertresvaag og Målfrid Krohn Sletten. Avmarsj kl. 09:00. Pris: Gratis.

Fest – familiegudstjeneste Gudstjeneste med mye sang og aktiviteter v/Åse Kristin Aagaard/Eirik Breivik Minde. Tid: 11.00. Sted: Nykirken. Pris: Gratis

Festgudstjeneste Bachs reformasjonskantate no. 80. Med kor, solister, orkester, domkantor Kjetil Almenning, preses Helga Haugland Byfuglien, biskop  Halvor Nordhaug. Kirkekaffe kl. 12.30.
Tid: 11.00. Sted: Domkirken. Pris: Gratis.

Ung Messe. Ten  Sing-grupper og internasjonale gjester. Tid: 11.00. Sted: Korskirken. Pris: Gratis.

Klokkespill-konsert Med Asbjørn Myksvoll. Tid: 12.15. Sted: Johanneskirken. Pris: Gratis.          

Kirke i en ny tid Møte for ledere i alle valgte råd i Bjørgvin bispedømme.
Tid: 13.00. Sted: Grand Hotel Terminus. Pris: Gratis.                             

Luther-film (kun engelsk tale) Tid: 13.00. Sted: Bergen kino. Pris: www.bergenkino.no                         

Pilegrim – med Luther? Foredrag. Dr. theol Roger Jensen, daglig leder Pilegrimsenter Oslo.
Tid: 13.30. Sted: Domkirkens skrudhus. Pris: Gratis 

Klokkespill-konsert Med Dick van Dijk Tid: 17.00. Sted: Johanneskirken. Pris: Gratis.

Verdier og kulturarv under press Folkemøte, Kristin Gunleiksrud Raaum, Terje Nordby m. fl.
Tid: 16.00 - 17.30. Sted: Litteraturhuset. Pris: 120,-/ 100,-  (ordinær/stud./BT-kort).

Tysk gudstjeneste Rekonstruksjon fra 1897. Med Hans Jørgen Morvik, Karstein Askeland, tysktalende kollegaer. Tid: 18.00. Sted: Mariakirken. Pris: Gratis                                               

Lutherjazz. Pastor Wangs quintet. Tid: 19.00. Sted: St.Jakob kirke. Pris: 170,-/ 120,- (ordinær/stud./BT-kort).

 

MANDAG 06.03.2017:                                                                 

The reformation and the arts around the north sea. International conference in English Prof. Dr. Henrik von Achen, Prof. Dr. Raingard Esser, Prof.  Dr. Christoph Auffarth, Dr. Justin Kroesen,  Dr. Henning Laugerud, Prof. Dr. Andrew Spicer, Jacolien Wubs MA.
Tid: 10.00 - 16.00. Sted: Bryggens museum. Pris: 220,- / 120,- (ordinær/stud./BT-kort). 

“The Reformation – A Curse for Church Art? Facts and Myths”.  Debate in English. Prof. dr. Andrew Spicer, Associate professor Henning Laugerud, Prof. dr. Henrik von Achen.
Tid: 19.00 - 20.30. Sted: Litteraturhuset. Pris: 20,-/100,- (ordinær/stud./BT-kort).

 

TIRSDAG 07.03.2017:

Reformasjonen: en forutsetning for demokrati og velferd? Konferanse. Med bl.a. Robert Woodberry, Gunnar Winsnes Knutsen, Christian Anton Smedshaug, Oddvar Johan Jensen, Jan Heiret m.fl..
Tid: 10.00 - 16.00. Sted: Universitetets aula. Pris: 220,- / 120,- (ordinær/stud./BT-kort).

Reformasjonen - en vellykket eksportvare? Debatt. Med bl.a. Magne Supphellen, Robert Woodberry, Heidi Westborg Steel, Oddvar Johan Jensen.
Tid: 19.00 - 21.00. Sted: Litteraturhuset. Pris:120,-/ 100,- (ordinær/stud./BT-kort).

 

FREDAG 3. TIL SØNDAG 5. MARS 2017:

Ten Sing - treff. KFUK-KFUM arrangerer treff for Ten Singere fra hele Bjørgvin bispedømme.
Sted: Ynglingen, Nedre Korskirkealmenning 4. Tid: Fredag kl. 18.00 - søndag kl.13.00.

Påmelding og informasjon: Lars Håberg Ottesen, mob: 950 84 688, e-post: lo692@kirken.no

 

TORSDAG 2. TIL SØNDAG 5. MARS 2017:

«Between the law of perfection and the grace of acceptance» 
Internasjonal ungdomskonferanse.                                                      

      

Per 24.01.2017. Med forbehold om endringer.

Kontaktperson: Ragna Sofie Grung Moe, rm548@kyrkja.no   

 

Ta aktivt del i Reformasjonsbyen Bergen! 

Kodeord for adgang til Reformasjonsbyen denne helga er 1. vers av salmen Vår Gud han er så fast en borg! Er du i stuss – så finn fram nr 108 i Norsk salmebok.

Vil du synge meir, meld deg inn i det store AllSalmeSangKoret og få notene tilsendt på førehand!

Vil du påverke innhaldet i Reformasjonsbyen – send oss di tese!

Sjå oversyn over alle hendingane!

Bestill BergenHelg til Reformasjonsbyen Bergen 2017

 

Bergen og reformasjonen

I 1526 mottok erkebiskop Olav Engelbrektsson i Nidaros det fyrste av fleire klagebrev om lutherske tendensar i Bergen. Det var ikkje tilfeldig at Luthers lære fekk grobotn i Bergen, og at hanseatane var ivrige forkjemparar for den nye læra. Den lutherske tradisjonen med å syngje bordvers spreidde seg raskt i dei bergenske heimane.

Markering heile året

Reformasjonsåret 2017 vil bli markert over heile verda i eit økumenisk fellesskap, i akademia og samfunnet elles. 

Feire fruktene

Reformasjonsbyen Bergen har som mål å 

  • Synleggjere spor av reformasjonen i samfunnet
  • Feire dei gode fruktene av reformasjonen
  • Gje impulsar til debatt om samfunnsverdiane våre

(Program med atterhald om endringar)

Samarbeidspartnere: Kunst - og designhøgskolen i Bergen, Bergen Arkitekthøgskole, Universitetet i Bergen, NLA Høgskolen, KFUK-KFUM, Kirkens Bymisjon, Norsk kirkeakademier, Bergen filharmoniske orkester,  Bergen kino, Bergen offentlige bibliotek, SMM, Mellom-kirkelig Råd, HimalPartner, Digni, Kirkekunstsamlingen, UiB, Museum Vest, Evangelisk tysk-talende menighet i Oslo, Tysklands Nasjonale Turistkontor, Bymuseet i Bergen, Museum Vest, Fortidsminneforeningen.

Bidragsytere: Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Kyrkjesogelaget for Bjørgvin bispedøme, Fritt Ord, H. Westfal-Larsen og hustru Anna Westfal-Larsens almennyttige fond, Akasia, EGD, W. Giertsen Hallsystem.