10. januar 2019: 50 år siden Borg ble opprettet av H.M.Kongen

For 50 år siden ble Borg bispedømme opprettet ved kongelig resolusjon.

 

Tanken om å opprette et bispedømme i Smaalenene (senere Østfold) ble lansert allerede i 1840-årene. Det daværende Oslo bispedømme var enormt, og biskopen hadde store problemer med å ha et effektivt tilsyn med det store stiftet. Derfor ble Oslo stift oppdelt: I 1863 ble Hamar og Agder opprettet som egne bispeseter. Som følge av økt befolkningsvekst i Oslo stift ble deretter Tunsberg bispedømme opprettet i 1948. En av ideene som ble vurdert var å legge Østfold til Tunsberg, men dette ble forlatt siden det var vanskelig å holde et slikt bispedømme geografisk samlet.

I 1960-årene kom delingen av Oslo bispedømme – som nå bestod av Oslo, Akershus og Østfold - nok en gang opp. Også denne gangen var utfordringen at bispedømmet var for stort. I 1966 oppnevnte departementet et utvalg som skulle vurdere kirkens administrative grenser. Utvalget anbefalte at det ble opprettet et nytt bispedømme bestående av Østfold og Akershus, med unntak av Asker og Bærum kommuner. Dette fikk ble støttet av daværende Oslo-biskop, Johannes Smemo, og Oslo bispedømmeråd.

Kirke- og undervisningsdepartementet støttet utvalgets anbefaling og fremmet en odelstingsproposisjon som passerte statsråd 1.mars 1968. Denne ble enstemmig vedtatt i Odelstinget 5.april samme år, og 25.april sluttet Lagtinget seg også enstemmig til vedtaket. Ved lov av 10.mai 1968 og kongelig resolusjon 10.januar 1969 om ikrafttreden ble delingen fastslått og bispedømmets grenser angitt med virkning fra 1.april 1969.

Domprost i Bergen, Per Lønning, hadde allerede 13.desember 1968 blitt utnevnt til biskop i det nye bispedømmet, og dermed var forberedelsene i full gang. Det ble en særlig høyt prioritert oppgave å legge strategier for å skape «et nytt kirkelig og administrativt» sentrum i stiftsbyen Fredrikstad. Forberedelse til justering av prostigrensene var også en sak som stod høyt på agendaen. Det skulle skapes en ny Borg-identitet.

Det nye Borg bispedømme omfattet ved sin opprettelse ca 370.000 innbyggere, 50 prestegjeld og 100 prester.

Kilde: Arne Bugge Amundsen: «Borg bispedømme 25 år – et historisk-kritisk skissebrett», i «Vår faste Borg – Borg bispedømme 25 år», 1994.

Ved å trykke på lenken neders på siden kan du høre månedens salme for januar: "Himmel på jord". Den fremføres av Mette Gansmoe og Martin Alfsen.

 

Kontaktinformasjon for Borg Biskop og Bispedømmeråd

Åpent alle hverdager kl. 09.00-14.30

Bjarne Aasgt.9, 1606 Fredrikstad Telefon: 69 30 79 00

Kontaktperson ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Tormod Kleiven, tlf. 950 84 275 E-post: tormod.kleiven@vid.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"