Jessheim kirke 21.oktober 2017: "På jorden, slik det er i himmelen" - Diakoniens dag

- Bevegelsen fra det hellige rom i synagogens forsamling til mennesker og landsbyer i lokalsamfunn er diakoniens bevegelse. Talen i Nasaret ble holdt ved innledningen til Jesu offentlige virke og kan kalles diakoniens utsendelsestale.

Lese hele prekenen til biskopen ved å trykke på dokumentet nederst på siden.

Kontaktinformasjon for Borg Biskop og Bispedømmeråd

Åpent alle hverdager kl. 09.00-14.30

Bjarne Aasgt.9, 1606 Fredrikstad Telefon: 69 30 79 00

Kontaktperson ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Tormod Kleiven, tlf. 950 84 275 E-post: tormod.kleiven@vid.no