27.oktober 2017: "Menneskerettigheter og trosfrihet" - NFU 50 år

- Ser vi på vår egen historie som kirke og samfunn, er det liten grunn til å være uenige om at mennesker med nedsatt funksjonsevne, kanskje i aller sterkeste grad mennesker med utviklingshemming, har blitt utsatt for ekskluderende barrierer som har hindret dem i å delta på lik linje med andre.

Les resten av biskop Atle Sommerfeldts foredrag på Norsk Forum for Utviklingshemmedes 50 års jubileumskonferanse ved å trykke på dokumentet nederst på siden.

Kontaktinformasjon for Borg Biskop og Bispedømmeråd

Åpent alle hverdager kl. 09.00-14.30

Bjarne Aasgt.9, 1606 Fredrikstad Telefon: 69 30 79 00

Kontaktperson ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Tormod Kleiven, tlf. 950 84 275 E-post: tormod.kleiven@vid.no