Flyktningearbeidet i Den norske kirke i Borg

I Borg legges det ned et stort arbeid for flyktningene. Vi har mange asylmottak og de fleste menighetene har et systematisk samarbeid med asylmottakene.

I Borg er det asylmottak i følgende kommuner: Råde (ankomstmottak), Ås, Hurdal, Skedsmo, Spydeberg, Hobøl, Moss og Fredrikstad.

Under finner du en lenke til ressurser i kirkens flyktningearbeid. Se også biskop Atle Sommerfeldts kronikk i forbindelse med sitt besøk i Libanon og Syria, og nyttårshilsnen fra biskopen.

Kirken i Borg er opptat av at tall og fakta som brukes om flyktningesituasjonen er så korrekt som mulig, vi viser i den forbindelse til www.udi.no for tall og statistikk om flyktningesituasjonen.

Kontaktinformasjon for Borg Biskop og Bispedømmeråd

Åpent alle hverdager kl. 09.00-14.30

Bjarne Aasgt.9, 1606 Fredrikstad Telefon: 69 30 79 00

Kontaktperson ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Tormod Kleiven, tlf. 950 84 275 E-post: tormod.kleiven@vid.no