Misjonsinspirasjonssamling

Praktisk informasjon

Fra:4.4.2019 - kl.18.30

Til:4.4.2019 - kl.21.30

Sted:Jessheim kirke, Rådhusvegen 5, Jessheim

Arrangør:SMM Borg

Misjon? Hva betyr det i dag?

Hvordan blir misjon synliggjort i gudstjeneneste, trosopplæring og annet menighetstliv?

Velkommen til misjonssinspirasjonssamling for alle som er med i menighetsarbeidet. Det blir innlegg om hva og hvordan misjon i dag, vi snakker sammen om hvordan det er hos oss og deler erfaringer med hverandre.

Samlingen starter med pizza, så send gjerne en påmelding til ag683@kirken.no seneste 3. april.

Velkommen!