Smittevernveileder for Den norske kirke - oppdatert 23. februar

Fra 23. februar er den nasjonale covid-19-forskriften endret slik at kirken kan ta imot inntil 100 deltakere i faste, tilviste plasser.

Den største endringen denne gangen er det nye kravet om «faste, tilviste plasser». I følge Helsedirektoratet innebærer dette kravet:

 • «Fast»betyr at deltakerne skal sitte på tilviste plasser under hele arrangementet og ikke bevege seg rundt i lokalet, utover ved nødvendige toalettbesøk eller lignende (f.eks. til dåp, nattverd osv.).
 • «Plass»betyr at deltakerne må sitte på et sete/benk/gulvteppe e.l. Arrangøren har ansvar for at stoler ikke flyttes nærmere enn en meter, og at benker o.l. markeres med nødvendig avstand mellom sitteplassene. Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt-kontakt unngås. Ståplasser faller utenfor begrepet.
 • «Tilvist»betyr at plassene enten er nummererte eller at verter/vakter henviser deltakerne til nærmere bestemte plasser.

Dersom et arrangement gjennomføres med faste, tilviste plasser, kan det være maksimalt 100 deltakere til stede. Medvirkende kommer i tillegg. Alle til stede skal kunne holde en meters avstand. Det anbefales 2 meters avstand ved innendørs allsang. Avstand måles skulder til skulder i alle retninger.

Et arrangement uten faste, tilviste plasser, har grense på maksimalt 10 personer i tillegg til medvirkende. 

Last ned: Oppdatert smittevernveileder (pr. 23.02.21 kl. 13.30) [word] [PDF]

 

"Trafikklys" i barne- og ungdomsarbeidet

Barn og unge under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter som normalt, både innendørs og utendørs. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Grønt, gult og rødt nivå i barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole vil få betydning for smitteverntiltak for tilsvarende aldersgruppe i det kirkelige barne- og ungdomsarbeidet.

Tiltakene som er beskrevet i Den norske kirkes smittevernveileder er basert på veilederen for barnehager og skoler. Ha gjerne kontakt med lokal smittevernmyndighet om arbeidet.

 

Endringslogg

På denne siden kan du se hvordan smittevernveilederen har utviklet seg siden juni 2020.

Dette er nytt i versjon 8:

 • 02.21 Versjon 8.0 har følgende endringer:
  • Innledningen er lett oppdatert med siste utvikling i regelverket.
  • Del I er omarbeidet
   • 1 er helhetlig omarbeidet. Endringene gjelder justering for nye regler om faste tilviste plasser, en mer helhetlig oppsummering av gjeldende regler og anbefalinger for arrangementer. I tillegg er tidligere kapittel 1.3 om felles retningslinjer flyttet opp hit for å unngå gjentakelser.
   • 2 er ny og omhandler forsterkede tiltaksnivå A, B og C som regjeringen kan innføre ved større lokale utbrudd. I tillegg står det her omtale om at kommunene kan innføre egne regler, og at hovedregelen tilsier at de strengeste anbefalingene og reglene vil ha forrang. Tidl. 1.2 er flyttet til 1.3.
   • 3 består av tidligere kapittel 1.2 om ansvar og avgjørelsesmyndighet.
   • 4 er ikke endret.
   • 5 om servering av mat og drikke er oppdatert med ny anbefaling knyttet til kirkekaffe.
   • 6 er oppdatert med presiseringer knytte til hjemmekontor og at medlemsmøter/menighetsmøter ansees som arrangement.
  • 1 presisering om at kapittelet utfyller Del I og oppdatert anbefaling om nattverd.
  • 1.4 presisert at private minnesamvær har andre regler enn gravferdsseremonier.
  • 2 presisering om at kapittelet utfyller Del I og uvesentlige tekstlige justeringer.
  • 3 presisering om at kapittelet utfyller Del I. Ingen andre endringer.
  • 4 presisering om at kapittelet utfyller Del I.
  • 4.1 Presisering om at unntaksregel for avstand kun kan brukes når nødvendig, presiserer helsemyndighetenes anbefaling om samlinger på tvers av kommunegrenser, karantenetid for utstyr oppdatert til 24 timer, justert omtale av gruppestørrelse uten å endre anbefalingen om størrelse og noen uvesentlige tekstlige justeringer.
  • 4.2 presisert i trafikklysmodellen at deltakerne bør deles inn i grupper på gult og rødt nivå,
  • 4.4 justering i omtale av leir knyttet til å følge regler for smittevern og trafikklysmodellen.
  • 5 presiserer at kapittelet utfyller del I. Enkelte uvesentlige tekstlige justeringer.
  • 6 presisering om at kapittelet utfyller del I. Presisering om at arrangøren av en konsert er ansvarlig for smittevernet.
  • 7 forenklet kapittelet til å omhandle kun åpne kirker, og henviser til Del I for regler om arrangementer der man går utover rammene for hva myndighetene anser å være en åpen kirke. Lagt til anbefaling om frivillig registrering ved åpen kirke.
  • Del III: Justeringer datert før år 2021 er tatt ut, i stedet er det lagt inn henvisning til nettside der man kan se disse.

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:
Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider: etter avtale

 

Fakturaadresse:
Den norske kyrkja
v/Møre bispedøme
Scanningsentralen,
Rjukan Næringspark

3660 Rjukan

EHF-id./org.nr: 818 066 872

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"