Ny mulighet til å søke om såkornmidler. Barn og unge blir prioritert.

Søknadsfrist 15. mai 2021. Denne gangen er det særlig tiltak i menighetene knyttet til barn, unge og trosopplæring vi har mulighet å tildele midler. Likevel har vi noe til annen virksomhet også, så søk!

Midler fra Nidaros såkornfond skal nyttes til kirkelige formål, med særlig vekt på tiltak i menighetene og felles kirkelige tiltak. Dette gjelder tiltak som helt eller delvis ikke lar seg løse innenfor de ordinære budsjetter.

Generelt om bruken

Midlene skal støtte opp under Den norske kirkes visjon om å være en 
«bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke».

Vi vil legge vinn på at bispedømmets verktøyverdier Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig skal være førende ved tildeling av midlene.

  • Fordelingen skal ta hensyn til geografi, ulike formål og lokal ressurssituasjon. Samisk kirkeliv og rekruttering bør være et gjennomgående hensyn.
  • Den delen av støttemidlene som kommer fra trosopplæring er underlagt spesielle retningslinjer som gjelder prosjektstøtte til trosopplæring.
  • Prosjektene kan normalt ha en varighet på ett til tre år.
  • Lokale og regionale råd og grupper innen Den norske kirke kan søke (menighetsråd, fellesråd, bispedømmerådet, organisasjoner).

Søknader

Søkere bes bruke et utarbeidet søknadsskjema. Se https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/nidaros/tema/barnogunge/soknad-om-restmidler/
Søkere som mottar midler fra Nidaros såkornfond skal oversende regnskap og rapport om anvendelsen av midlene:
- Innen 1. mars året etter at midlene er mottatt for de som søkte 1. desember
- Innen 1. mai året etter at midlene er mottatt for de som søkte 15. mai

Regnskap og rapport skal oversendes selv om prosjektet ikke er avsluttet. Ved flerårige prosjekter skal det hvert år leveres inn regnskap og foreløpige rapporter om prosjektets fremdrift.
Den norske kirke og/eller revisor vil ha anledning til å føre kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene. Dersom et tiltak blir vesentlig forsinket eller forutsetningene for tildelingen endrer seg, kan tilskuddet bli avkortet eller trukket tilbake.

Prioriteringer for året 2021

Prosjektene som søker støtte kan være konsentrert om ett enkelt arbeidsfelt innenfor bispedømmets virksomhetsområder, men det gis prioritet til tverrfaglige prosjekter.
I tillegg vil Nidaros bispedømmeråd ha særlig oppmerksomhet på prosjekter som innebærer nyskapende samarbeid i lokalsamfunnet.
For året 2021 vil i tillegg følgende arbeidsfelt prioriteres for støtte fra Nidaros såkornfond:
- Ungdom
- Diakoni

Velkommen til å søke!

Søk her https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/nidaros/tema/barnogunge/soknad-om-restmidler/

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"