Åpen fagdag om åndelig veiledning

Praktisk informasjon

Fra:29.5.2017

Til:29.5.2017

Sted:Kirkens hus, Oslo

Arrangør:Bispemøtet i Den norske kirke

Tema for dagen: "Åndelig veiledning - i kontekst". Medvirkende: Kjell Arnold Nyhus, Anne-May Grasaas, Knut Ruyter, Øyvind Refvik m.fl. Påmeldingsmulighet kommer snart på kirken.no/bm. Ved spørsmål, ta kontakt med Åste Dokka (ad579@kirken.no/23081393).