Møte i Nidaros bispedømmeråd

Praktisk informasjon

Fra:6.12.2018

Til:6.12.2018

Sted:Erkebispegården, Trondheim

Arrangør:Nidaros bispedømmeråd