Møte i Nidaros bispedømmeråd

Praktisk informasjon

Fra:4.12.2019

Til:4.12.2019

Sted:Erkebispegården, Trondheim

Arrangør:Nidaros bispedømmeråd