BULK: Semesterstart = Bønnedag

Praktisk informasjon

Fra:23.1.2018 - kl.10.00

Til:23.1.2018 - kl.14.00

Sted:Sommerveiten 4-6, Trondheim

Arrangør:BULK (Barne- og ungdomslederkontaktforum)

Semesterstart for lønna og ulønna medarbeidere i trønderske menigheter og organisasjoner. Velkommen til å starte semesteret med faglig input, refleksjon og bønn. Påfyll for dagene som ligger foran. Påmelding innen 19. januar til aa549@kirken.no. Ta med kr. 40,- til lunsj.

Fra fjorårets semesterstart i Sommerveiten. (Foto: Magne Vik Bjørkøy)