Retreat i hverdagen

Praktisk informasjon

Fra:15.3.2020 - kl.19.00

Til:19.3.2020 - kl.20.00

Sted:Trondheim

Arrangør:Retreat i Nidaros

Retreat betyr «å trekke seg tilbake». Under uka med retreat i hverdagen fortsetter du med dine daglige gjøremål, men setter av en halvtime til stillhet og meditasjon i løpet av dagen.

Sammen med deg på stillhetens vei får du en medvandrer, som du møter til en halv times samtale hver dag. Din daglige meditasjonsstund er utgangspunktet for samtalen. Medvandreren er et menneske som har erfaring med åndelig veiledning. Han eller hun har selvfølgelig taushetsplikt.

Vi opplever rett som det er at deltakere på Retreat i hverdagen blir overrasket av Gud. Litt på samme måte som en av de gamle gutta i Bibelen, da han en gang utbrøt, full av forbauselse: «sannelig. Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke!»

Velkommen til å la deg overraske av Gud!

Brosjyre for arrangementet finner du her.